Epsorin registration documents

“EPSORIN” reģistrēts Latvijas PVD reģistrā ar Nr.7527
Ražotājs: SIA CORRECT, Jelgavas iela 74, Rīga, LV-1004
Pirmreizējās reģistrācijas datums: 03.05.2011
Pārreģistrēts saskaņā ar ES regulām: 18.07.2013

Allowed for trading in the European Union

Saskaņā ar ES normatīvajiem dokumentiem, produktu ir atļauts tirgot visā Eiropas Savienībā.
Pasūtot no trešajām valstīm, saskaņā ar distances līgumu, iegādes vieta ir Latvija
un uz to attiecās visi Latvijā spēkā esošie, patērētāju tiesību aizsardzības un citi
normatīvie akti.

Epsorin manufacturing technology is patent protected .

Patenta darbības termiņš no 2005. līdz 2025.gadam.

Registered trademark

EPSORIN ir reģistrēta preču zīme Eiropas Savienībā, ASV un KF.